Laboratorie-, fødevare- og procesteknolog

Forbind faggrupper på tværs

Med denne uddannelse kan du blive en vigtig brik i opgaver, der går på tværs af faggrupper. Du vil blive klædt på til at arbejde med planlægning, koordinering og projektledelse inden for et område, der er i konstant udvikling.

Er du uddannet laborant eller procesteknolog, og drømmer du om at bygge videre på din karriere? Måske drømmer du om at få et større ansvar - eksempelvis som leder for produktionsdriften i et laboratorium? Med denne overbygning vil du blive i stand til at arbejde selvstændigt og professionelt og indgå i tværfaglige samarbejder inden for laboratorie-, fødevare- og procestekniske områder. Du vil blive klædt på til at blive bindeled mellem en virksomheds tekniske og akademiske personale og bliver på den måde en vigtig brik i det tværfaglige samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Lige meget hvad du drømmer om, så har du lyst til at styrke din viden inden for matematik, fysik-kemi, kvalitetssikring, projektstyring og forsøgsplanlægning. Desuden brænder du for at blive skarpere på områder som laboratorieteknik og kemi- og bioteknologi, produktteknologi og fødevareudvikling eller drift og vedligeholdelse af procesanlæg. Uddannelsen lægger nemlig op til, at du specialiserer dig inden for laboratorieteknologi, fødevareteknologi eller procesteknologi.

Tæt kobling til virkeligheden

Med professionsbacheloren i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi kan du se frem til et studieforløb med en høj grad af ansvar for egen læring og et tæt samarbejde med relevante virksomheder. Gennem virksomhedsbesøg, projekter og praktik er du i konstant kontakt med virkelighedens verden og opnår her en bred forståelse for, hvordan din tilegnede viden kan anvendes i praksis uden for skolens mure.

 

Forløb

Varighed: 1 år og 6 måneder.

Praktik: Ja.

Vigtig viden

Adgangskrav: Uddannelse til laborant eller procesteknolog.

Økonomi: SU.

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig, så læs mere om uddannelsen her.

Lad os fodre dig med nyt!

Vil du holdes opdateret om uddannelser og karriere i fødevarebranchen? Og nyt om Food Careers?

Giv os din kontaktinfo, så sørger vi for resten.

 

 

Tilmeld dig her